top of page

Lusitano och p.r.e

Skillnaden

Genetiskt sett är de två raserna identiska, det som skiljer dem åt är olika urvalskriterier. Redan under 1700-talet tog aveln olika vägar i och med att tjurfäktning till häst förbjöds under en period i Spanien. I Portugal har man fortsatt att avla på bra tjurfäktningshästar fram till idag och på det sättet bibehållit mångtusenåriga egenskaper hos den forna stridshästen. I Spanien blev hästen mer selekterad på egenskaper som skönhet, storlek och yviga showiga rörelser för att briljera vid festligheter.

Den portugisiska hästen är selekterad på funktionalitet vilket gör att även spanska tjurfäktare föredrar den portugisiska hästen till just tjurfäktning. Exteriört sett så finner man generellt att lusitanon har något kortare starkare rygg, lägre svansansättning, ofta något konvex nosrygg och att den inte biljarderar i samma utsträckning som den spanska hästen. Hos lusitanon är alla färger accepterade till skillnad från P.R.E:n som vanligen är skimmel eller i enstaka fall brun eller svart. Många gånger kan det vara svårt att skilja raserna åt.

Storlek


Det finns en trend i Spanien och Portugal att avla större och större hästar med mer gång för att svara på efterfrågan från dressyrintresserade Nordeuropéer. Denna utveckling går inte lika snabbt i Portugal och här finns bl a uppfödare som Veiga som aldrig skulle ändra sin avelstradition pga modenycker. Luis Valenca med flera är bekymrade över denna trend och menar att uppfödarna idag är uppdelade i två läger, de nya som avlar hästar för modern dressyr och de gamla som värnar om den gamla barock- och tjurfäktningshästen som också är överlägsen i working equitation. Han menar att det är svårt att behålla de unika karaktärsdragen som förmåga att bära med bakdelen när man avlar stora hästar mer stor skjutkraft som tappar bakdelen till fördel för den ökade traven. Och varför avla en häst som ser ut som ett halvblod när det finns så gott om dem och bara några tusen lusitanohästar? Det unika med den iberiska hästen är förmågan till samling och att utföra piaff, passage och piruetter och att de har en rörlighet utan motstycke

bottom of page