top of page

HÄSTKÖP OCH ÄGARBYTE

För att en häst ska betraktas som renrasig Lusitano behöver den vara inskriven hos den portugisiska Lusitanoföreningen Associação Portuguesa do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL). Eftersom vi är APSLs svenska dotterförening hanterar vi frågor om inskrivning till stambokföring för alla svenska Lusitanohästar.

APSL stambokför alltså både portugisiska och svenska Lusitanos. För att en häst ska kunna skrivas in i födelseboken,  i APSLs register Livro de Nascimentos, krävs att båda föräldrarna är stambokförda i deras register över avelsgodkända ston och hingstar, Livro de Adultos. Du kan läsa mer om stambok och avelsvärdering här.

Se till att den häst du köper eller importerar är inskriven antingen i Livro de Nascimentos eller i Livro de Adultos. Som bevis på detta bör du få med ett hästpass ( blå boken) med rasen Lusitano angiven. I Portugal utfärdar Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) pass för inskrivna Lusitanos och Serviço Nacional Coudélico för andra hästar. Manual för passansökan finner du här.

Får du inte med ett hästpass vid köpet rekommenderar vi att du begär att få APSLs inskrivningsbevis (Boletim de Inscriçao) i original. Har du varken pass eller inskrivningsbevis eller en ägarbytes handling i original blir det problematiskt att få ett hästpass, att visa att du är ägare, eller att hästen är en Lusitano. Vi har sett flera exempel på svårigheter som uppstått med att i efterhand få dessa handlingar. Du bör även kontrollera att säljaren är registrerad som ägare hos APSL, t.ex. genom att han står angiven på det gamla inskrivningsbeviset om ett sådant finnes.

Anmälan om ägarbyte

Vid köpet så måste säljare och köpare underteckna APSLs blankett om ägarbyte. Du kan ladda ner den här. Scanna den och skicka den som PDF med e-post till ordforande@lusitanosallskapet.se, för vidare handläggning till Portugal. Du ska även bifoga en fotokopia av säljarens identitetshandling. Efter en tid får du ett nytt inskrivningsbevis där du står som ägare. Handläggningstiden hos APSL varierar från 2-6 månader, mer om något problem uppstår såsom att hästen inte är registrerad på den du köpt hästen av. När vi fått det nya registreringsbeviset från APSL skickar vi ut en faktura på avgiften samt avgift för rekommenderat brev och skickar sedan ut pappret efter betalning. För aktuellt pris se registering- Avgifter/priser.

bottom of page