top of page

HÄSTPASS

Hästpass

APSL har ändrat på sina regler för pass 2022-07-01, kontakta charlotta_mahlin@hotmail.com

Alla hästar i Sverige måste registreras och ha ett hästpass.

Hästpasset innehåller uppgifter om ägare, vaccinationer, laboratorieundersökningar, ID-kontroller, konturdiagram (signalementsbeskrivning), läkemedelsbehandlingar och registreringar. Hästpasset ska följa hästen, och behövs vid gränspassering, vissa veterinärbehandlingar, tävlingar, avelsvärderingar m.m.

Idag är alla pass som tillverkas i Portugal och Sverige EU-godkända. För att de skall vara det krävs två saker. Passet skall ha så kallade "livsmedelssidor", där man kan föra in information om medicinering av hästen samt att hästen skall ha ett UELN nummer. Ett unikt nummer som följer hästen hela livet. Misstänker Du att Ditt pass inte är godkänt så går det bra att "uppgradera" det till en mindre kostnad både i Portugal (med rasen angiven) samt i Sverige (utan rasen angiven)

Svenska Lusitanosällskapet har tidigare via Svenska hästavelsförbundet kunnat göra pass i Sverige där det har stått i passet att  hästen är av rasen Lusitano. Detta har vi varit väldigt stolta över. Från och med 2011 så har jordbruksverket tolkat om EU-lagen som berör hästpass och kommit fram till att passet skall utfädas genom stambokförande organisation, APSL.

I Sverige kan Du få pass med angivet "Specialras" på en renrasig lusitano. Önskar Du bevis på att Du har en lusitano så är inskrivningsbeviset "Bolem de Inscricao", det bevis man får visa upp vid tävling etc.

I Portugal kan man via APSL få ett pass. Detta är som sagts tidigare godkänt och ger Dig möjlighet att tävla med hästen.

Har Du frågor kring detta kontakta oss på följande mejl: registrator@lusitanosallskapet.se

Portugisiskt hästpass

Att göra pass för renrasig Lusitano i Portugal hos APSL

Det är lag i EU att alla hästar skall ha ett pass. Detta för att information om medicinering etc skall kunna föras in då hästar kan vara ett livsmedelsproducerande djur. För att göra ett pass för renrasig Lusitano måste hästen vara
1, inskriven i stamboken (ha ett LN nummer)
2, Du måste ha inskrivningsbeviset
3 Du måste ha ägarbeviset om Du inte står som ägare på inskrivningsbeviset
4, Hästen måste också vara chipmärkt samt ha en signalementbeskrivning i orginal på engelska. OBSERVERA att signalementbeskrivningen skall vara skriven på speciellt klisterpapper. Detta får Du genom att mejla oss. mejla kassor@lusitanosallskapet.se så skickar vi pappret.

Passtillverkning:
Skicka ett mail till följande adress och fråga vilket konto de vill ha pengarna till. marta.coelho@cavalo-lusitano.com

Följande papper skall Du skicka in (tag kopior till Dig själv och skicka in originalen):
1. Bevis på att Du äger hästen. (ownership document)
2. Signalementbeskrivning på engelska i original. På deras specialpapper. Exempel på hur den skall vara ifylld här: Behöver Du hjälp med översättning klicka här
3. Chipmärkningsrapport i original
4. Inskrivningsbevis i stamboken (Föl eller vuxenboken spelar ingen roll, står det på detta papper att Du äger hästen räcker det som ägarbevis)
5. Bifoga ett papper där det står Din adress samt vilken häst som det avser och att Du betalt in pengarna (man kan aldrig vara för tydlig).
Rekomendera brevet, kostar ca 95 SEK och skicka det till följande adress:

Associacâ Portuguesa De Criadores

Do Cavalo Pura Sangue Lusitano APSL

Av Mem Ramires 94

2765-337 Estoril

Portugal

Hästpass för icke renrasig eller utan angiven ras

A

Du få hästpass utfärdat av Svenska hästavelsförbundet SH utan angiven ras. Det kommer då att stå specialras i passet. Det finns inte längre möjligheten att få ett svenskt pass med rasen lusitano angivet. 

Så här skaffar du hästpass (specialras)


Använd SHs ansökningsblankett som du kan ladda ner här. Fyll i alla kända uppgifter.
1, Konturdiagram ska utfärdas av ID-kontrollant som är godkänd av SH. Du hittar en lista på dessa på svehast.se. ID-kontrollen får inte utföras av hästägaren eller uppfödaren.
2, Chipmärkningsrapport alternativt en avläsning (görs av kontrollanten med speciell avläsare).
3, Bevis på att Du äger hästen. På köpekvittot ska finnas köpare, säljare, hästens namn och försäljningsdatum. Köpesumman behöver inte anges. Saknas köpekvitto/kontrakt kan i stället ett ägarintyg bifogas där två personer (med underskrift, namn, adress och tfnnr) intygar vem som är ägare.
4, APSLs inskrivningsbevis i orginal (behåll en kopia)
Skicka ansökan som rekommenderat brev. Ej kompletta handlingar återsänds efter tre månader. Betala avgiften till SH samtidigt som du skickar in ansökan, annars tillkommer porto och postförskottsavgift. Plusgiro: Svenska Hästavelsförbundet, 496 22 21-0. Ange hästens namn samt avsändare på inbetalningskort eller i noteringsfält.

 Har du några frågor så kontakta SH, email sh@svehast.se, telefon 0511-672 30 (månd.–fred. kl. 9-12) . Skicka ansökan om pass till:  

Svenska Hästavelsförbundet
Box 314
532 24  Skara

För avgifter se fliken avgifter/priser

Lusitano med hästpass från APSL (får ett pass med angiven specialras) Denna text finns bara som en information att det går att göra. Det finns ingen anledning att byta ut sitt portugisiska pass mot ett svenskt. Du kan tävla och göra allt Du önskar med det portugisiska passet.

  1. Hästpasset. Den svenska registreringen kommer att noteras i passet, eller så får du ett nytt.

  2. SHs ansökningsblankett.

  3. ID-kontrollant godkänd av SH ska godkänna konturdiagrammet i passet. Om hästen är chipmärkt ska avläsning av chip göras. Om hästen inte är chipmärkt skall chipmärkning ske och rapport om detta skall medfölja ansökan.

  4. Om inte nuvarande ägare är angiven i passet ska kopia av köpekvitto bifogas. På köpekvittot ska finnas köpare, säljare, hästens namn och försäljningsdatum. Köpesumman behöver inte anges. Saknas köpekvitto/kontrakt kan i stället ett ägarintyg bifogas där två personer (med underskrift, namn, adress och tfnnr) intygar vem som är ägare.

Är det ett EU-godkänt pass som Du vill byta ut är avgifter lägre än om Du har ett gammalt icke godkänt pass (utan UELN-nummer), Har Du ett gammalt pass så byter man det mot ett svenskt. Läs mer om detta på svehast.se

Vad gör jag med hästpasset när hästen dör?

När en häst avlivas, slaktas eller dör på annat sätt ska passet ogiltigförklaras och makuleras. Det görs av den myndighet som har utfärdat det. Har Din häst ett pass gjort i Sverige är det troligen gjort av Svenska Hästavelsförbundet. De har info på sin hemsida om hur man går tillväga https://svehast.se/avliden-hast/

Har Din häst ett pass från Portugal utfärdat av FAR (Fundacao Alter Real) eller APSL. skall det i båda fallen skickas till nedanstående adress för destruktion.
När hästen är avliden postar man passet rekommenderat till:

Skicka med ett papper där det på engelska står. ”-Häst död pga… passet skall destrueras. Ägarens namn och adress samt om den är registrerad i APSL”

Lagtext som styrker detta:
Article 19 of the Reg. CE 504/2008.

EQUIDAE AND EQUIDAE INTENDED FOR SLAUGHTER FOR HUMAN CONSUMPTION AND MEDICATION


RECORD Article 19

Death of equidae

1. On the slaughter or death of the equine animal, the following measures shall be taken:

(a) the transponder shall be protected from subsequent fraudulent use, notably by its recovery, destruction or disposal in situ;

(b) the identification document shall be rendered invalid at least by stamping it ‘invalid’ on the first page;

(c) an attestation shall be communicated to the issuing body, either directly or through the contact point referred to in
Article 23(4), with reference to the equine animal’s unique life number to the effect that the equine animal has been slaughtered, was killed or died, including the date of death of the animal; and

(d) the invalidated identification document shall be destroyed.

bottom of page