Lusitanosällskapet har ett register på lusitanohästar som befinner sig i Sverige. Den listan består nu av 2020 ca 480. Vi uppskattar att det finns ca 20 % fler hästar i Sverige dvs. ca 580 stycken.

Det finns grund för fortsatt avel då 133 stycken av de på listan får lov att avla renrasiga avkommor. 47 st hingstar (säkert några kastrerade) och 82 ston.

12 stycken avlade i Sverige avelsvärderats och godkänts. Dinamo Y H är första svenskfödda hästen att bli Champion och första svenskfödda sto Baccara, kom på andra plats 2010. Första svenskfödda sto att bli Champion var Galderia YH

De avelsdomare som varit hos oss under åren har ofta uttalat sig om att vi har hög kvalitet på våra hästar i Sverige.

Årtal Antal Födda 2:a plats Champion
2005 8 Penta (sto) Principe (hingst)
2006 3   Rondo (hingst)
2007 10   Vip (hingst)
2008 5   Uro (hingst)
2009 6 Sul (hingst) Borboleta do Gaio (sto)
2010 7 Baccara (sto) Zulu-A (hingst)
2011 12 Belmonte (hingst) Crioula (sto)
2012 11 Bianca (sto väst)
Estella (sto öst)
Xelim (hingst väst)
Xa (hingst öst)
2013 5 Enzima (sto) Dinamo Y H (hingst)
2014 1 Enzima (sto) Caramelo (hingst)
2015 4 Galderia Y H (sto) Cartaxo Pardinhos (hingst)
2016 2 Hesperia (sto) Dartagnan dos Pardinhos (hingst)
2017 2 Amendoa (sto) Febo D’alem (hingst)
2018  10 Galderia Y H (sto) Habil do Penedo (hingst)
2019  1 Giesta (sto) Havano de Permanca (hingst)
2020   Bizet (hingst) Galderia YH (sto)
Summa 76    

Ventoinha flest avkommor med 17 stycken
Radiola flest avkommor 9 (2 med Ventoinha)

2005-2020 är 16 år Champion har 13 gånger varit en hingst och 3 gånger ston

Stambok & avelsvärdering
Av Mette Lindblad, rev. av Robert Falk

Stambok

Den portugisiska Lusitanoföreningen Associação Portuguesa do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) stambokför både svenska och portugisiska Lusitanohästar. Beroende på hästens ålder är den registrerad – inskriven – i antingen Livro de Nascimentos (nyföddas bok) eller Livro de Adultos (vuxnas bok). För att få fortsätta avla registreringsbara renrasiga lusitanos så måste båda föräldrarna vara med i Livro de Adultos. Det finns en särskild del för hästar som utsetts till ”Recommended Studhorse” eller ”Merit Studhorse”.

2910416

I Portugal skiljer man på fyra olika blodslinjer men många blandningar förekommer.  D76051879