Stamboken
Stamboken har två delar ett för föl och icke avelsvärderade hästar Livro Nascimentos och ett för avelsvärderade ston och hingstar. Livro de Adultos För att stambokföras i Livro de Adultos ska hästen ha godkänts på en avelsvärdering.  Det är endast avkommor till två lusitanohästar som är inskrivna i Livro de Adultos som får avla renrasiga lusitanoföl. Är de inte inskrivna blir fölet trots full stam en Cruzado dvs korsning. Dessa hästar registreras inte hos APSL. Läs mer om stambok och avelsvärdering här. Titta i stamboken här: www.cavalo-lusitano.com.

När Du skall betäcka ditt sto tänk på följande

Är Du ansvarig för sto eller hingst vid betäckning skall hingstägaren föra en språngrulla. Det gör man på avsedd blankett som Du kan ladda ner här. Denna skickar Du in till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 30/9 eller 6 månader efter betäckningen. Glöm inte att hingstägaren sedan på samma blankett föra in resultatet dvs fölet och återigen skicka in den till oss. Stoägaren skickar in Birth Declaration. När fölet är fött tillsammans med nedan dokument.

När fölet är fött gör följande för inskrivning i Livro Nascimentos:

Börja med att meddela hingstägaren resultatet.
Skriv ut APSLs blankett för fölregistrering (Registration of Births) som du kan ladda ner här.
Hitta en godkänd ID och Chipmärkare. En lista med dessa finns på svehast.se. ID-kontrollen får inte utföras av hästägaren eller uppfödaren (skall Du göra ett portugisiskt pass kan det vara läge att göra signalementsbeskrivningen på deras papper, detta beställes av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) . Be kontrollanten ta DNA (tagelprov från svansen) för härstamningskontroll. Har mamman tidigare avkommor räcker det med fölet tag annars både på sto och föl. För äldre hästar kan det behövas blodtypning. Kontakta oss om Du är osäker.
Hästen ska också chipmärkas av ID-kontrollanten och chipnumret anges på ’Registration of Births’ och konturdiagram Läs mer nedan
Skicka DNA prov till Svenska Lantbruksuniversitetets Husdjursgenetiska laboratorium. HGenlabb Adress här.
Skicka 2 kopior till SLS av
1, Språngrullan med resultat på betäckning
2, Kopia på resultat på DNA analys,
3, Kopia på ID och chip handlingar.

Efter en tid får du ett inskrivningsbevis (Boletim de Inscrição). APSL har långa handläggningstider, det kan röra sej om 6–12 månader. Samtidigt får du en faktura på inskrivningsavgiften (se aktuell prislista under fliken avgifter/priser). Därefter kan du ansöka om hästpass. APSL utfärdar alla renrasigas hästpass även svenskföddas.

Inskrivningsavgifter
För stamboksärenden utgår vi från APSLs ordinarie avgifter avrundat med en ungefärlig eurokurs. Våra medlemmar får dock rabatt vid inskrivning i Livro de Nascimentos eller Adultos. Portokostnader tillkommer. För aktuell prislista se fliken Avgifter/priser

Eftersom Svenska Lusitanosällskapet (SLS) är APSLs svenska dotterförening så hanterar vi frågor om stambokföring, ägarbyte m.m. för alla svenska Lusitanohästar. Skicka därför alltid handlingar inscannade till Ylva Hagander på mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..