top of page
Sök

Seminarium om hästar på naturbetesmarkerNationellt centrum för djurvälfärd arrangerar den 9 november ett seminarium på temat "Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med djurvälfärds- och djurskyddsperspektiv." Medlemmar i Svenska Lusitanosällskapet är inbjudna att delta.


Datum och tid: 9 november 2023 mellan 09.00 – 17.00

Plats: Loftets hörsal, Duhrevägen 8B, Ultuna, SLU, Uppsala


EU-kommissionen presenterade under 2022 ett förslag till ”Förordning om restaurering av natur” för att återuppbygga biologisk mångfald. Det är en del av EU:s lagpaket ”Fit for 55”, lagstiftning som syftar till att vända klimat- och naturkrisen. Förordningen klubbades igenom av EU-parlamentet i juli i år.

Vilken roll kan hästen ha eller få för restaurering av natur? Betande hästar, liksom andra lantbruksdjur, skulle kunna användas för naturvård, vilket kan påverka hästvälfärden positivt jämfört med konventionell hästhållning. Flera studier har på senare tid studerat hästar och deras välfärd på naturbete eller hållna under (semi)ferala förhållanden samt hur betning påverkar fauna och flora.

Forskare och myndighetspersoner kommer under detta seminarium att presentera, och tillsammans med deltagare diskutera, hästens betydelse som naturrestaurerare samt belysa djurvälfärd och svensk djurskyddslagstiftning.

Välkomna!

Comentários


bottom of page