top of page
Sök

Ylva, föreningens nya hedersmedlem


Vissa personer har förmågan att göra skillnad. Ylva Hagander är en av dem. Utan henne hade Svenska Lusitanosällskapet inte blivit vad det är idag. Inte bara att hon var med och bildade föreningen för tjugo år sedan, under 17 år har hon också varit dess ordförande. Först vid senaste årsmötet tillträdde hon posten som vice ordförande. I samband med feiran passade ordförande Katarina Eningsjö på att uppmärksamma Ylvas arbete genom att utnämna henne till hedersmedlem. För att hon ”på ett särskild värdefullt och förtjänstfullt sätt” bidragit till föreningens utveckling.


Ylva har oförtrutet jobbat utifrån förenings stadgar; att sprida information, främja avel och stimulera till fler lusitanohästar i Sverige. Det har lyckats väl. Första svenska feiran 2005 hölls hemma hos Ylva, på Fors gård. När dåvarande ordförande Kent Lökke åkte till Cascais 2007 för att skriva på papper med APSL och bli godkänd som registerförande systerförening, då fanns Ylva vid hans sida. När Champion-titeln 2013 för första gången gick till en svenskfödd lusitanohingst var Ylva uppfödaren. Så har det fortsatt.


Ylva Hagander omgiven av sina hästar och medryttare; hingsten Vulcao, hingsten Dinamo YH, stoet Galderia YH och Arrogant YH.


Med sitt breda kontaktnät inom hästvärlden har hon fört fram rasen även i andra sammanhang. Betydelsefullt var då ryttare och hästar från Portugal deltog med en show i Globen 2004. Portugal stod som värdland och Ylva fanns med som regissör för framförandet. Det skapade uppmärksamhet. Hennes Jambo var i sin roll som Pegasus sedan något år etablerad som symbol för tävlingarna. Under inte mindre än fjorton år trollband han publiken som den bevingade hästen och gjorde reklam för vår ras.


Tack för allt ditt jobb Ylva!

Comments


bottom of page