top of page

Värdegrund

Svenska Lusitanosällskapet antog 2024-01-16 en värdegrund enligt stadgarna §2, allt för att säkra god hästvälfärd och en miljö i föreningen som präglas av trygghet och gemenskap. Värdegrunden och uppförandekoden ska genomsyra allt vi gör.

8230.jpg

Värdegrund

Svenska Lusitanosällskapet är en ideell förening med ändamål att främja hästrasen lusitano i Sverige.

Våra värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka. Utifrån ledorden ansvar, respekt, engagemang, glädje och tillsammans arbetar vi för värderingar och en hästsportanda som är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot hästar och människor.

 

Svenska Lusitanosällskapet står för hög säkerhet, etik och moral. Vi ska skapa trivsel och trygghet som hjälper oss att arbeta tillsammans och för våra hästars bästa. Vi skall vara goda ambassadörer för Lusitano hästrasen i Sverige.

  • Vi tar ansvar för våra hästar, ser till att de finns i säker miljö och vi agerar om hästar far illa.

  • Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt

  • Vi engagerar oss för hästar och medmänniskor som är vår drivkraft.

  • Vi sprider glädje, information och gemenskap i en trygg miljö

Uppförandekod

Föreningen skall anta god hästhållning och en värdegrund samt uppförande kod som följer Riksidrottsförbundets rekommendationer och tillämpliga delar av Svenska Ridsportförbundets värdegrund.

Dokumentet finns att läsa i sin helhet i Idrottsrörelsens uppförandekod- ett dokument som gäller för hela idrotten.

Vilket innebär:

  • Trygg och säker föreningsmiljö-Respekt för varje människa och lika värde -  Inga sexuella övergrepp eller våld accepteras

  • God horsemanship - Hästens välfärd

  • Stärkt oberoende - Jäv och korruption motarbetas 

  • Ekonomiskt ansvar - Vi redovisar underlag och förvaltar medlemmarnas pengar på rätt sätt.

 

Detta Värdegrundsdokument skall bifogas stadgarna samt dateras och uppdateras årligen vid behov, upprättat för Årsstämman 2024 på styrelsens uppdrag.

DSC_8820.jpg
bottom of page