logo_edited.png

Svenska Lusitanosällskapet är dotterförening till den Portugisiska motsvarigheten, APSL.