top of page

kontrollera hingst fertilitet innan anmälan till avelsvärdering

Att fertilitetskontrollera hingst inför avelsvärdering

Som tidigare nämnt måste både hingst och sto vara avelsvärderade och inskrivna i stamboken för avelsvärderade individer den s.k. vuxenboken för att få renrasiga föl, som i sin tur då kan skrivas in i stamboken för renrasiga föl s.k. fölboken.

Från och med 2019 skall man vid anmälan av hingst till avelsvärdering ha ett spermogram och ett fertilitetsintyg utfärdat på hingsten. På avelsvärderingsdagen kontrolleras även testiklarna att de normala i storlek och position. Är detta inte gjort får hingsten inte avelsvärderas. Viktigt att notera är dock att ett spermogram endast behöver göras en gång i hingstens liv, inför avelsvärdering.

Hur gör man då för att kolla fertilitet på en hingst?

Kontakta en seminstation så snart som möjligt i din närhet på våren för att komma med din hingst och lämna spermaprov. Veterinären på stationen beställer ett provtagningskitt från spermalaboratoriet, detta måste vara gjort innan du kommer med hingsten. Tänk på att göra detta på sommaren och i god tid innan den 15 augusti då många seminstationer stänger runt den tiden på sensommaren..

I Sverige finns bara ett ställe som utför fertilitetskontroll på häst och det är SLU, klicka här för att komma till Spermalaboratoriet på SLU.

Börja med att kontakta en veterinär som är villig att göra detta test. På sprangrulla.se kan Du hitta seminstationer som ofta har möjlighet att ta emot dig och din hingst. Sedan ser man till att proceduren går till som nedan.

Så här går testet till:

Ta din hingst till seminstationen (här måste finnas veterinär som kan kontrollera spermaprovet och som också beställer provtagningskittet från spermalaboratoriet). Detta måste vara gjort innan du kommer med hästen (se ovan).

När det är en ung oanvänd hingst måste man först lära den att "hoppa på bocken". Detta tar olika lång tid för olika hingstar. Vidare är det så att man inte kan analysera det första provet om hingsten inte betäckt tidigare denna säsong. Då måste man tömma hingsten ca 2 gånger innan man tar det faktiska provet. Har man tur kan man tömma hingsten 1-2 gånger per dag men detta är inget man skall räkna med. Rådfråga din veterinär.

När detta är avklarat och man skall ta det faktiska provet måste veterinär vara på plats och analysera sperman direkt när det kommer ut. Man tittar i mikroskop på om spermierna lever. Därefter förpackas resten av provet i olika provrör enligt SVA:s provtagningsmanual och skickas till SVA. Transporttiden är oväsentlig och det går bra med vanlig postgång. Efter ett par dagar skickar SVA tillbaka provresultatet. Här skickar man med en rekommendation för om hingsten kan användas i avel och i så fall på vilket sätt (frusen/levande sperma etc.).

Veterinären som utfört tömningen på hingsten får sedan skriva ett ”utlåtande” på engelska, med veterinärstämpel, om hingsten är fertil eller inte, samt bifoga spermogrammet. Det går även att begära att SLU gör ett provningsprotokoll på engelska. Det finns ingen speciell blankett utan det går bra att skriva med fritext med hästens namn, chip, stam, datum för utfärdande samt metod och veterinärens namn.

Hela denna procedur skall alltså vara klar innan man kan anmäla sig till avelsvärdering då provets resultat skall bifogas anmälan.

Kostnaden för provet är ca 1800 SEK men sedan tillkommer stationsavgift, med eventuell uppstallning och veterinärarvode.

Har du frågor kring detta mejla registrator@lusitanosallskapet.se

bottom of page