top of page

Bli Medlem

Vill du bli medlem i Svenska Lusitanosällskapet?

Som medlem får Du vårt medlemsbrev utsänt som epost. Det innehåller nyhetsnotiser och annan Lusitanoinriktad läsning. Du blir förstås inbjuden till årsmötet. Medlemsförteckningen ger Dig möjlighet att nå likasinnade. Du kan skicka in bilder och text om Din häst, som publiceras på en egen sida under vår hemsida. Vi har också en saluhästsida där Du kan annonsera gratis. Vi har också ambitionen att engagera oss i avelsvärdering m.m.

Som medlem får Du också rabatt på de tjänster som vi tillhandahåller som inskrivningsbevis, ägarändring etc.

Avgiften är f.n. 250:-, om Du anger en fungerande e-postadress och accepterar att information från SLS skickas som epost (kallelse till årsmötet m.m. skickas ändå som brev).

Flera medlemmar från samma familj, och med samma adress, kan betala en gemensam familjeavgift på 350:-. Då kan hela Din familj bli medlemmar!

Avgiften gäller för ett kalenderår, det vill säga fram till den 31 december det år den betalas. Avgift, från icke tidigare medlem, som betalas efter den 30 september gäller även hela det följande året.

Du kan också bli ständig medlem för engångsavgiften 2.550:-. Den gäller alltså livet ut, och Du slipper framtida avgiftshöjningar. Dessutom är det jättebra om vi får in mer pengar redan nu som vi kan använda för vår verksamhet!

Maila medlem@lusitanosallskapet.se och ange att du vill bli medlem!

Därefter betalar du in medlemsavgiften på plusgironummer 1368474-1 eller bankgironummer 5471-0918. Glöm inte att skriva namn, adress och medlemskapsform.

SLS Swishnr: 123 589 76 57

För betalning från utlandet

BIC-kod;   NDEASESS

IBAN-nummer;  SE66 9500 0099 6042 1368 4741

bottom of page