top of page

REGISTRERING

Svenska Lusitanosällskapet är medlemmar i Svenska Hästavelsförbundet. Detta för att ta del av denna paraplyorganisation för svensk avel av olika raser i Sverige.

Härstamningskontroll av lusitanoföl

När fölet är fött måste det härstamningskontrolleras mot mamman och pappan. Detta gör man på Hgen labb på SLU ”Sveriges lantbruksuniversitets husdjursgenetiska laboratorium”.

Detta är inget svårt och går ofta till så att den som Chipmärker och signalementsbeskriver hästen ”hjälper till ” att ta DNA från svansroten. Detta prov monteras på ett speciellt sätt på ett ”provkitt” som skickas till Hgen labb.

Man kan behöva kontakta labbet för att kontrollera om de har DNA på moderna och fadern. Har man köpt ett dräktigt sto i Portugal så finns ju DNA på fader och moder hos motsvarande labb i Portugal. Det man behöver göra då är skicka med en tydlig beskrivning av vad man vill ha gjort där man anger ras på hästen samt fader och moders namn samt L-nummer

Det svenska laboratoriet kontaktar då det portugisiska så skickar de DNA-resultatet till Sverige.

 

Detta sker kostnadsfritt och brukar gå smidigt om man skriver tydligt vad man vill ha gjort. Är Du osäker kontakta oss så skall vi guida Dig på kontakt@lusitanosallskapet.se

Registrering av lusitanoföl

Stamboken


Stamboken har två delar, ett för föl och icke avelsvärderade hästar Livro Nascimentos och ett för avelsvärderade ston och hingstar. Livro de Adultos För att stambokföras i Livro de Adultos ska hästen ha godkänts på en avelsvärdering.  Det är endast avkommor till två lusitanohästar som är inskrivna i Livro de Adultos som får avla renrasiga lusitanoföl. Är de inte inskrivna blir fölet trots full stam en Cruzado dvs korsning. Dessa hästar registreras inte hos APSL. Läs mer om stambok och avelsvärdering här. Titta i stamboken här: www.cavalo-lusitano.com.

När du ska betäcka ditt sto, tänk på följande:

Är du ansvarig för sto eller hingst vid betäckning skall hingstägaren föra en språngrulla. Det gör man på avsedd blankett som du kan ladda ner här. Denna skickar du in till registrator@lusitanosallskapet.se senast 30/9 eller 6 månader efter betäckningen. Glöm inte att hingstägaren sedan på samma blankett föra in resultatet dvs fölet och återigen skicka in den till oss. Stoägaren skickar in Birth Declaration. När fölet är fött tillsammans med nedan dokument.

När fölet är fött gör följande för inskrivning i Livro Nascimentos:

Börja med att meddela hingstägaren resultatet.
Skriv ut APSLs blankett för fölregistrering (Registration of Births) som du kan ladda ner här.
Hitta en godkänd ID och Chipmärkare. En lista med dessa finns på svehast.se. ID-kontrollen får inte utföras av hästägaren eller uppfödaren (skall du göra ett portugisiskt pass kan det vara läge att göra signalementsbeskrivningen på deras papper, detta beställes av kassor@lusitanosallskapet.se) . Be kontrollanten ta DNA (tagelprov från svansen) för härstamningskontroll. Har mamman tidigare avkommor räcker det med fölet tag annars både på sto och föl. För äldre hästar kan det behövas blodtypning. Kontakta oss om du är osäker.
Hästen ska också chipmärkas av ID-kontrollanten och chipnumret anges på ’Registration of Births’ och konturdiagram Läs mer nedan
Skicka DNA prov till Svenska Lantbruksuniversitetets Husdjursgenetiska laboratorium. HGenlabb Adress här.


Skicka 2 kopior till SLS av
1, Språngrullan med resultat på betäckning
2, Kopia på resultat på DNA analys,
3, Kopia på ID och chip handlingar.

Efter en tid får du ett inskrivningsbevis (Boletim de Inscrição). APSL har långa handläggningstider, det kan röra sej om 6–12 månader. Samtidigt får du en faktura på inskrivningsavgiften (se aktuell prislista under fliken avgifter/priser). Därefter kan du ansöka om hästpass. APSL utfärdar alla renrasigas hästpass även svenskföddas.

Inskrivningsavgifter
För stamboksärenden utgår vi från APSLs ordinarie avgifter avrundat med en ungefärlig eurokurs. Våra medlemmar får dock rabatt vid inskrivning i Livro de Nascimentos eller Adultos. Portokostnader tillkommer. För aktuell prislista klicka här.

Eftersom Svenska Lusitanosällskapet (SLS) är APSLs svenska dotterförening så hanterar vi frågor om stambokföring, ägarbyte m.m. för alla svenska Lusitanohästar. Skicka därför alltid handlingar inscannade till Ylva Hagander på mail: ordforande@lusitanosallskapet.se.

Slutet av hästens liv


Att ta beslut om att avsluta hästens liv är ett mycket känslosamt och tungt beslut man som hästägare helst inte vill tänka på. Den sista perioden är präglad av flera viktiga val att ta ställning till; det är upp till ägaren att besluta när det är dags för hästen att avlivas, man måste också avgöra var och hur det ska ske och vad som ska hända med kroppen efter hästens död. Att prata om avlivning och slakt är svårt, men viktigt – för hästarnas skull. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Registrering av renrasig lusitano

Information om Registrering


Den portugisiska Lusitanoföreningen Associação Portuguesa do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) stambokför både svenska och portugisiska Lusitanohästar. För att en Lusitano ska betraktas som renrasig behöver den vara inskriven hos APSL. De stambokför inte korsningar.

Eftersom Svenska Lusitanosällskapet (SLS) är APSLs svenska dotterförening så hanterar vi frågor om stambokföring, ägarbyte m.m. för alla svenska Lusitanohästar. Skicka därför alltid handlingar inscannade till vår ordförande per mail till ordforande@lusitanosallskapet.se.

APSL har ett register för avelsgodkända ston och hingstar, Livro de Adultos, och ett för övriga Lusitanos, Livro de Nascimentos. För att stambokföras i Livro de Adultos ska hästen ha godkänts på en avelsvärdering med domare från APSL. För att skrivas in i Livro de Nascimentos behöver båda föräldrarna finnas med i Livro de Adultos. Läs mer om stambok och avelsvärdering här.

För dig som vill avla på en Lusitano är det alltså viktigt att den är eller kan bli stambokförd i Livro de Adultos så att avkomman kan skrivas in hos APSL. Lika viktigt är att ”partnern” finns i den stamboken. Det räcker inte med att han/hon är inskriven i Livro de Nascimentos!

Ett bevis på stambokföring är APSLs inskrivningsbevis ”Boletim de Inscrição”. Det står på detta om det avser Livro de Nascimentos eller Livro de Adultos. Via APSLs hemsida www.cavalo-lusitano.com kan man få fram härstamning och avkommor för inskrivna hästar. Klicka på ”Stud Book” (texten är dock på portugisiska). För mer information kan du läsa APSLs stamboksreglemente som finns på engelska här.

 

Härstamningskontroll


Man kan kontrollera släktskapet mellan föl och föräldrar på två sätt. Numera används främst DNA-typning, där man jämför fölets och förälderns DNA-profil. En ID-kontrollant eller veterinär tar då ett hårprov från svansen. En äldre metod är blodtypning, där fölets blod jämförs med förälderns. APSL har krav på att härstamningskontroll görs mot båda föräldrarna för att avkomman ska få skrivas in. Det innebär att både ston och hingstar i avel ska vara DNA-typade, men för äldre Lusitanos har APSL ibland bara resultat från blodtypning.
 
Föl kan behöva både DNA-typas och blodtypas. Det beror på att APSL kanske inte har DNA-typ för föräldrarna, utan endast blodtyp. Man kan dock kontakta APSL och fråga om det räcker med att göra en DNA-typning, vilket alltså förutsätter att APSL har en DNA-typ för båda föräldrarna. I annat fall rekommenderar vi att du gör både DNA- och blodtypning för att slippa förseningar vid inskrivningen.

Härstamningskontrollen kan göras i Sverige av Husdjursgenetiska laboratoriet vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Mer info finns här. Provtagningsmaterial kan beställas via deras hemsida
 
Om SLU har DNA-typ på någon av föräldrarna så kan de sända ett intyg om härstamningen. I annat fall skickas en DNA- och/eller blodtyp som sedan APSL kan jämföra med förälderns. Vilka uppgifter SLU har om föräldrarna kan man få reda på samtidigt som man beställer provtagningsmaterial.

Inskrivning hos APSL
Den här informationen gäller inskrivning i Livro de Nascimentos av svenskfödda Lusitanos. Båda föräldrarna måste vara stambokförda i Livro de Adultos. Inskrivning ska begäras inom en månad efter födsel genom att skicka följande handlingar till SLS registrator:

1. APSLs blankett för fölregistrering (Registration of Births) som du kan ladda ner här.
2. Gör en signalementsbeskrivning med konturdiagra. Vill Du göra portugisiskt pass skall detta göras på speciell blankett. Denna beställes av kassor@lusitanosallskapet.se . Kopia av konturdiagram gjort av godkänd ID-kontrollant. En lista med dessa finns på svehast.se. ID-kontrollen får inte utföras av hästägaren eller uppfödaren.
3. Hästen ska chipmärkas av ID-kontrollanten och chipnumret anges på ’Registration of Births’ och konturdiagram.
4. Kopia av utlåtandena för härstamningskontroll för båda föräldrarna (om inte dessa skickats direkt från SLU till SLS).

Efter en tid får du ett inskrivningsbevis (Boletim de Inscrição). APSL har långa handläggningstider, det kan röra sej om 6–12 månader. Samtidigt får du en faktura på inskrivningsavgiften (för aktuell prislista se fliken avgifter/priser). Därefter kan du ansöka om hästpass. APSL utfärdar alla renrasigas hästpass även svenskföddas. Även ägarbyte ska anmälas till SLS.

Betäckningsrapport och språngrulla


SLS svarar för hästkontrollen för renrasiga Lusitanohästar. Skicka därför betäckningsrapporter och språngrullor inskannade per mail till ordforande@lusitanosallskapet.se. Varje betäckning ska skrivas in på en betäckningsrapport som finns här på hemsidan.

Hingstägaren behöver också fylla i APSLs språngrulla (Covering Certificate) som kan laddas ner här. Även denna skickas till SLS senast 30 september.

Stoägaren, som ska meddela fölningsresultatet till hingsthållaren inom en månad efter fölning. Om stoet går gall eller kastar skall ocskå det rapporteras till hingstägaren. SLS kommer sedan att fakturera hingstägaren stoavgiften.

Betäckningsrapport och språngrulla icke renrasig


För ickerenrasiga hästar beställer hingstägaren ett betäckningsrapporter från Svenska Hästavelsförbundet (SH). Mer info finns på svehast.se.

Senast den 30 september varje år ska hingstägaren skicka in en språngrulla över betäckningssäsongens samtliga betäckningar, oavsett ras (även egna ston). Du kan ladda ner språngrulla här. Bifoga den gröna delen från betäckningsrapporterna. Senast 30 september året därefter ska du skicka in ytterligare ett exemplar av språngrullan med uppgift om resultat av betäckningarna. Gör därför språngrullan i två exemplar!

Den vita delen av betäckningsrapporten lämnas till stoägaren, som ska meddela fölningsresultatet till hingsthållaren inom en månad efter fölning. Om stoet går gall eller kastar skall den vita delen skickas med språngrullan vid årets rapportering. SLS kommer sedan att fakturera hingstägaren stoavgiften. Den är 350 kr för varje betäckt sto. Vid försenad rapportering tillkommer straffavgifter enligt SHs bestämmelser.

Hingstägaren behöver också fylla i APSLs språngrulla (Covering Certificate) som kan laddas ner här. Även denna skickas till SLS senast 30 september

Spermaprov


När din hingst godkänts på avelsvärderingen så behövs också ett spermaprov för att han ska få stambokföras i Livro de Adultos. Spermaprov behöver dock inte lämnas om någon avkomma till hingsten har lämnat DNA-prov till APSL som styrker släktskapet, eftersom det därmed framgår att hingsten är fertil. Man bör ha tömt hingsten några gånger innan provet tas, och det kan vara lämpligast att göra detta på våren före betäckningssäsongen. Mer information och provtagningsmaterial kan fås från SLUs spermalaboratorium.

Rådgör med din veterinär om spermaprovet kan tas i ditt stall. Veterinären bör skriva på remissen att ni vill ha ett utlåtande på engelska om hingsten är fertil samt ”percentage of progressive mobility” (motilitet) och ”physical aspects of the testicles” (klinisk undersökning av testiklarna). Veterinären bedömer motiliteten i mikroskop vid provtagningstillfället.

Inskrivningsavgifter


För stamboksärenden utgår vi från APSLs ordinarie avgifter avrundat med en ungefärlig eurokurs. Våra medlemmar får dock rabatt vid inskrivning i Livro de Nascimentos eller Adultos. Portokostnader tillkommer. För aktuell prislita se fliken Avgifter/priser

UELN-nummer, vad är det?
 

UELN-nummer står för Unique Equine Life Number och är hästens ”registreringsnummer” Du hittar det i hästens pass, för det är i samband med utfärdandet av passet som hästen får sitt UELN.

Nedan en tabell som visar olika länders lusitanokoder. Först kommer landet sedan organisationen  och koden avslutas med APSLs registreringsnummer.

Är man intresserad läs mer här http://www.ueln.net/

 

Result of the UELN code of the organisations which register the breed Lusitano.

Take care. There can be different codes for one organisation. For example, the English society "Weatherbys" has one code for the English thoroughbreds, another one for the Irish thoroughbreds and another one for all the others English breeds registered in its database.

bottom of page