top of page

Registrering

Tilläggsregistrering

Alla hästar som befinner sig i ett land mer än 90 dagar måste registreras i det landet där de befinner sig. Detta gäller alla hästar, och alltså även de svenskfödda Lusitanos som enbart har registrerats i stamboken i Portugal.

Detta gäller alltså:

  1. Dig som importerat din häst

  2. Dig som har en svenskfödd häst med pass från Portugal

Det gäller alla hästar, importerade eller svenskfödda (med pass från Portugal), både födda före och efter 2016.

Svenska Lusitanosällskapet är enbart en rasorganisation eftersom vi har stambok i Portugal. Vi är ingen avelsorganistaion och har således inget myndighetsgodkännande (det har man endast om man stambok i det egna landet). Svenska Lusitanosällskapets samarbetspartner är Svenska hästavelsförbundet. De hjälper oss att registrera hästar i Sverige och hantera den värdehandling hästpasset är.

Det finns numera två sätt att registrera sin häst för att följa lagen:

  1. Tilläggsregistrering för häst med utländskt pass (uppfyller EU:s minimikrav), ev härstamning och registrering av ägare kommer ej att göras. Detta är en registrering enligt EU:s minimikrav och räcker för att följa lagen. Detta kostar SEK 650:- + postförskottsavgift

  2. Tilläggsregistrering för häst med utländskt pass inklusive införande i svenskt register (ägaruppgifter och härstamning registreras). Denna registrering ger hästägaren ett ägarskap registrerat i Sverige samt införande i blå basen. Detta är uppgifter som EU ej kräver men som ger möjlighet att söka sin häst i SH:s blå basen, raskod 70 (tilläggsregistrering av utländska hästar som är införda i en stambok). Detta kostar SEK 800:- + postförskottsavgift

Det som skall skickas in för registrering är:

  1. Hästens pass i original

  2. Kopia på köpekvitto/ägarhandling

  3. Att hästens signalement är kontrollerat mot passet (chipet avläst av en id-kontrollant eller liknande. OBS. Man kan ej göra det själv)

  4. Ifylld blankett som finns här: https://svehast.se/hastpass/tillaggsregistrera-en-hast/

Fyll i rätt ruta på blanketten med tanke på vad du vill ha gjort.

Allt skickas till: Svenskregistrering Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 SKARA

För att kontrollera om Din häst är registrerad i Sverige kan Du gå in i Svenska Hästavelsförbundets Blå basen och se om Din häst finns där. Hittar man hästen i Blå basen och är osäker på om hästen behöver registreras kan man maila till SH: sh@svehast.se och fråga.

Länk till Svenska Hästavelsförbundets Blå basen:
http://www.blabasen.se/sh/SokHast

Länk till jordbruksverkets information:
https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/hastar/hastpass-och-registrering-av-hastar

Länk till Svenska hästavelsförbundet:
https://svehast.se/

bottom of page