top of page

Hur man visar en lusitano

Guide för visning av lusitano

Generell hjälpreda framtagen av Svenska Lusitanosällskapet

Ladda ner här

Avelsvärdering:

Hingst visas både riden i alla gångarter och vid hand

Ston visas antingen både riden och vid hand, eller bara vid hand men då måste man kunna longera för att visa galopp.

Visning: Anmäl dig i en klass som passar din hästs utbildningsnivå eller ålder.

VISNING VID HAND

Domaren bedömer 60 % exteriör och 40 % gångarter. Standardproceduren är som följer med eventuella avvikelser beroende på domaren:

  • Hästarna leds in i ringen i skritt i höger varv.

  • Hästarna ordnas i nummerordning.

  • Deltagarna beordras att stanna.

  • Varje häst ställs upp framför domaren i turordning och domaren ger anvisningar om hur hästen ska visas i skritt och i trav.

 

Hästens utrustning

Portugisisk: Portugisiskt showhuvudlag, träns eller kapson med långt grimskaft eller lina.

Engelsk: Enkelt huvudlag, utställningshuvudlag eller en väl sittande grimma med långt grimskaft eller lina. Hingstar visas i träns eller kapson.

 

Handlerns klädsel

Portugisisk: Jacka, rakt skuren, med en vit skjorta. Tighta byxor med hög midja eller ridkjol, mörka. Mörk hatt, långt hår ska vara uppsatt. Mörka skor eller stövlar.

Engelsk: Mörk, enkel kavaj, vit skjorta med plastrong eller vit polo. Byxor i ljus färg eller knälång kjol. Hatt eller hjälm (valfritt), långt hår ska vara uppsatt, Enkla skor eller stövlar samt handskar.

VISNING UPPSUTTET

(Endast hingstar för avelsvärdering 4 år och äldre.)

Domaren bedömer 60 % exteriör och 40 % gångarter. Standardproceduren är som följer med eventuella avvikelser beroende på domaren:

  • Ekipagen rider in i skritt i höger varv.

  • Deltagarna kan bli placerade i nummerordning enligt domarens anvisning.

  • Vart och ett av ekipagen ombeds skritta, trava och galoppera i båda varven enligt instruktioner av domaren.

 

Hästar som redan visats för samma domare vid hand kommer att behålla sina exteriörpoäng men kommer att bedömas på nytt i gångarterna under ryttare.

I de fall man inte visar för samma domare kan man ombes att ta av sadeln och visa hästen för hand.

Skulle domaren be hästarna komma in en och en så brukar man få göra en enkel figur (8) för att visa hästen i skritt, trav och galopp.

 

Hästens utrustning

Portugisisk: Portugisisk sadel med svanskappa, dekorerad eller slät. Brösta är valfritt, dekorerad eller slät. Vojlock brukar inte användas. Portugisiskt huvudlag med engelsk eller remont nosgrimma. Nosgrimma och pannband kan vara släta eller dekorerade. Bett; tränsbett, kandar eller pelhambett.

Engelsk: Vanlig engelsk sadel. Slätt huvudlag med engelsk eller remont nosgrimma. Bett; tränsbett, kandar eller pelhambett.

Ryttarens klädsel

Portugisisk: Jacka, rakt skuren, med en vit skjorta. Tighta byxor med hög midja eller ridkjol, mörka. Mörka skor eller stövlar. Mörk hatt, långt hår ska vara uppsatt. Sporrar av portugisisk stil.

Engelsk: Mörk kavaj, vit skjorta med slips eller plastrong. Ridbyxor i ljus färg och boots eller stövlar i mörk färg. Hjälmen bör vara mörk, långt hår ska vara uppsatt. Handskar i neutral färg. Spö och sporrar är valfritt.

 

 

HÄSTENS UTSEENDE

Åringar (hingstar, ston & valacker):

Visas traditionellt med man och svans helt snaggade. Klippning av pannlugg är valfritt.

2-åringar (hingstar, ston & valacker):

Visas traditionellt med snaggad man, stubbad svansrot och svans som klipps rakt av i höjd med nedre delen av hästens lår. Klippning av pannlugg är valfritt.

3-åringar (hingstar, ston & valacker) samt äldre ston:

Visas traditionellt med snaggad man, stubbad svansrot och svans som klipps rakt av strax under hasen. Klippning av pannlugg är valfritt.

4-år & äldre hingstar & valacker:

Visas traditionellt oftast flätade.

Manen i enkla eller dubbla inbakade flätor utan rosetter/knoppar.
Pannluggen i hängande eller uppvikt fläta. Svansen flätas inbakad till svansrotens längd, därefter snurras/flätas resten av taglet och binds upp mot den inbakade flätan.

OBS! Den som inte vill snagga man, svans och pannlugg enligt portugisisk tradition kan fläta dem istället. Gör då enkla eller dubbla inbakade flätor utan rosetter/knoppar, se beskrivning ovan.

BEDÖMNING

När klassen väl börjat får man inte lämna ringen utan domarens tillåtelse. Man kan inte heller byta ryttare/handler förutom i ett mästerskap där ryttare/handler har mer än en häst kvalificerad. Om domaren anser att någon häst rör sig orent kan den beordras att lämna ringen, så även om häst eller ryttare/handler beter sig illa. Dåligt uppförande kan även leda till förlorade placeringar. Domarens beslut är enhälligt.

 

 

Domare

I det fall man under tävlingens gång tvingas byta domare ska om möjligt alla berörda deltagare informeras, så att eventuella intressekonflikter kan undvikas.

Följande kan anses vara intressekonflikt/jäv:

En domare kan anses jävig om han har ett intresse i en häst eller om han fött upp, ägt, tränat eller haft i sin omvårdnad, tävlat eller haft ekonomiskt intresse eller på annat vis vinner fördelar av den.

  • Domaren bör inte bedöma häst som han har fött upp eller som ägs av en direkt familjemedlem till denne.

  • Domaren bör inte bedöma häst som visas av direkt familjemedlem till denne.

  • Domaren bör inte bedöma häst som visas av person som jobbat under denne eller denne varit i anställning hos de senaste 12 månaderna.

I någon av ovanstående situationer bör deltagande ekipage strykas. Om någon trots ovanstående situation tävlar kan man ställas inför disciplinrådet och omedelbart uteslutas ur klassen.

 

 

DRESSYR

Bedöms enligt TR om inte annat framgår av propositionen.

bottom of page