top of page

Svenska Hästavelsförbundet

Svenska Lusitanosällskapet är medlemmar i Svenska Hästavelsförbundet. Detta för att ta del av denna paraplyorganisation för svensk avel av olika raser i Sverige.

SH Salusida

SH har lanserat en egen salusida för hästar där tanken är att det ska bli tryggare och säkrare att köpa och sälja hästar. Annonsuppgifterna med hästarnas identitet och meriter säkerställs genom kopplingen till Blå Basen. 

bottom of page