top of page
About

SVENSKA LUSITANOSÄLLSKAPET

Svenska Lusitanosällskapet (SLS) är svensk rasförening för lusitanohästen i Sverige. Föreningen bildades 2003 för att främja rasen, bland annat genom att sprida fakta, stödja avel och stimulera till fler lusitanohästar i Sverige.

 

Vi vill också ge information till och skapa kontakter mellan alla lusitanointresserade.

Under rubriken ”Att bli medlem” kan du läsa mer om medlemskap.

NYHETER

Contact
bottom of page